Віртуальний методичний кабінет ДНЗ "Глухівське вище професійне училище"

Центр методичної роботи Державного навчального закладу «Глухівське вище професійне училище», де зосереджуються інформаційні, навчально-методичні, науково-методичні, нормативні матеріали, матеріали кращого досвіду педагогічних працівників, нових виробничих технологій, кращих педагогічних і виробничих практик та інноваційних педагогічних технологій, зразки плануючої та звітної документації, дидактичних, наочних матеріалів тощо.

Методична робота є важливою складовою навчально-виховного процесу й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації та методів навчання.

Самоосвіта педагога

 
+Самоосвіта педагога

Самоосвіта педагога – це самостійно надбанні знання з урахуванням особистих інтересів і об’єктивних потреб професійної (професійно-технічної) освіти із різних джерел – додатково до тих, що отримані в базових навчальних закладах. Результат самоосвіти педагога має бути не тільки самовдосконаленням в особистому та професійному плані, а й віддзеркалюватись на розвитку учня.

Педагогічна рада

 
+

Педагогічна рада визначає основні напрямки і завдання,  форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності професійного (професійно-технічного) навчального закладу. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану, який затверджений на першому засіданні педагогічної ради.

Консультування

Консультування полягає у наданні допомоги в самостійному вивченні будь-якого складного питання. За змістом консультації можуть бути як теоретичними, так і практичними.

Наставництво

 
+

Необхідна складова програми професійної адаптації молодих фахівців у ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» для прискорення залучення їх до фахової діяльності з урахуванням індивідуальних здібностей. Наставниками є досвідчені викладачі, що володіють високими професійними і моральними якостями, знаннями в галузі методики викладання дисципліни (предмету) й виховання молоді.

Методичні семінари, конференції

 
+Методичні семінари, конференції

Методичні семінари, конференції спрямовані на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, дають можливість орієнтуватися у сучасних наукових проблемах, ознайомлюватися з досвідом інших працівників. Тематика проведення семінарів добирається колективом ДНЗ  «Глухівське вище професійне училище» через проведення у серпні місяці опитування серед викладачів та майстрів виробничого навчання, з урахування методичної проблеми, над якою працює заклад освіти.

Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап діяльності навчального закладу. Атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів ДНЗ «Глухівське вище професійне училище».
Атестація педагогічних працівників закладів освіти будується на принципах гласності і суворого дотримання Закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» № 1473 від 20 грудня 2011 року.

Під час інструктивно-методичної наради колективно обговорюються ряд важливих питань щодо організації освітнього  процесу, участь у заходах обласного та Всеукраїнського рівнів, постановка поточних навчально-виховних завдань, поточне інструктування педагогів.

 Школа педагогічної майстерності в ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» створена як одна з ефективних форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників. На заняттях  розглядаються актуальні питання педагогіки та методики викладання:

  • активні та інтерактивні методики в педагогічній роботі;
  • інноваційні технології освіти;
  • сучасні засоби навчання (в т.ч. ПК та мультимедійні засоби); 
  • психолого-педагогічні аспекти викладання та виховання;
  • питання педагогічної етики та культури міжособистісного спілкування, тощо.

 Циклова комісія  – навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу зі споріднених навчальних дисциплін.

          Зміст роботи циклових комісій визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом.

Основними завданнями викладачів  циклових комісій є  розгляд питань професіональної підготовки учнів,   інформаційного забезпечення навчального процесу, впровадження інноваційних методів навчання, проведення внутрішнього навчального контролю (готовності викладачів до теоретичних та практичних занять, контроль за взаємовідвідуванням викладачів циклу, за використанням в навчальному процесі сучасної медичної літератури тощо).

Много шаблонов Joomla на By Amestris D