Відповідно до плану внутрішньо училищного контролю адміністрацією училища був проведений аналіз навчальних досягнень учнів. Моніторингом охоплені групи І-IV курсів за усіма професіями. Під час моніторингу вивчався рівень навчальних досягнень із основних спецпредметів професій, а саме: маляр (3(2-3) розряд, предмет «Технологія малярних робіт»), штукатур (3(2-3) розряд, предмет «Технологія штукатурних робіт»), електрогазозварник (2, 4 розряд, предмет «Обладнання і технологія зварювальних робіт»), кухар (3,4 розряд, предмет «Технологія приготування їжі з основами товарознавства»), кондитер (3 розряд, предмет «Технологія приготування борошняних кондитерських виробів»), перукар (перукар-модельєр) (перукар, перукар ІІ класу, предмет «Перукарська справа»), столяр будівельний (2, 3 розряд, предмет «Технологія столярних робіт»).
Професійно-практична підготовка перевірялася у розрізі підсумків виробничого навчання.
У розрізі семестрового оцінювання знань показані результати:
1. За галуззю «Будівництво»:

1) група №10 «Штукатур; маляр»

Теоретична підготовка
 - високий рівень знань – 0 %;
 - достатній рівень знань – 30 %;
 - середній рівень знань – 70 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.
Практична підготовка
 - високий рівень знань – 0 %;
 - достатній рівень знань – 100 %;
 - середній рівень знань – 0 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

2) група № 20 «Муляр; штукатур»

Теоретична підготовка
 - високий рівень знань – 0 %;
 - достатній рівень знань – 23 %;
 - середній рівень знань – 77 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.
Практична підготовка
- високий рівень знань – 0 %;
- достатній рівень знань – 45 %;
- середній рівень знань – 55 %;
- початковий рівень знань – 0 %

3) група № 12 «Столяр будівельний; електрогазозварник»

Теоретична підготовка
 - високий рівень знань – 4 %;
 - достатній рівень знань – 33 %;
 - середній рівень знань – 63 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

  Практична підготовка
 - високий рівень знань – 12 %;
 - достатній рівень знань – 42 %;
 - середній рівень знань – 46 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

4) група №22 «Столяр будівельний; верстатник деревообробних верстатів»

 Теоретична підготовка
 - високий рівень знань – 0 %;
 - достатній рівень знань – 57 %;
 - середній рівень знань – 43 %; 
 - початковий рівень знань – 0 %.

 Практична підготовка
 - високий рівень знань – 29 %;
 - достатній рівень знань – 14 %;
 - середній рівень знань – 57 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

 всього за напрямком:

 Теоретична підготовка
 - високий рівень знань – 1 %;
 - достатній рівень знань – 36 %;
 - середній рівень знань – 63 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

  Практична підготовка
 - високий рівень знань – 10 %;
 - достатній рівень знань – 38 %;
 - середній рівень знань – 52 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

2. За галуззю «Харчові технології, торгівля та ресторанний сервіс»:
1) група № 4/1 «Кухар»

 Теоретична підготовка
 - високий рівень знань – 33 %;
 - достатній рівень знань – 17 %;
 - середній рівень знань – 50 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

 Практична підготовка
 - високий рівень знань – 33 %;
 - достатній рівень знань – 50 %;
 - середній рівень знань – 17 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

2) група № 4/2 «Кухар»

Теоретична підготовка
- високий рівень знань – 17 %;
 - достатній рівень знань – 45 %;
 - середній рівень знань – 38 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

  Практична підготовка
 - високий рівень знань – 18 %;
 - достатній рівень знань – 72 %;
 - середній рівень знань – 10 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

3)  Практична підготовка «Кухар; кондитер»

 Теоретична підготовка
 - високий рівень знань – 8 %;
 - достатній рівень знань – 28 %;
 - середній рівень знань – 64 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

 Практична підготовка
 - високий рівень знань – 0 %;
 - достатній рівень знань – 40 %;
 - середній рівень знань – 60 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

4) група № 24 «Кухар; кондитер»

Теоретична підготовка
 - високий рівень знань – 0 %;
 - достатній рівень знань – 38 %;
 - середній рівень знань – 62 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

  Практична підготовка
 - високий рівень знань – 4 %;
 - достатній рівень знань – 58 %;
 - середній рівень знань – 38 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

6) група № 44 «Кухар; кондитер»

Теоретична підготовка
 - високий рівень знань – 4 %;
 - достатній рівень знань – 20 %;
 - середній рівень знань – 76 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

  Практична підготовка
 - високий рівень знань – 8 %; 
 - достатній рівень знань – 56 %;
 - середній рівень знань – 36 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

 всього за напрямком:

 Теоретична підготовка
 - високий рівень знань – 12 %;
 - достатній рівень знань – 30 %;
 - середній рівень знань – 58 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

  Практична підготовка
 - високий рівень знань – 13 %;
 - достатній рівень знань – 59 %;
 - середній рівень знань – 28 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

3. За галуззю «Сфера послуг та легка промисловість»:
1) група № 35 «Перукар (перукар-модельєр)»

 Теоретична підготовка
 - високий рівень знань – 5 %;
 - достатній рівень знань – 39 %;
 - середній рівень знань – 56 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

 Практична підготовка
 - високий рівень знань – 12 %;
 - достатній рівень знань – 44 %;
 - середній рівень знань – 44 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

2) група № 25 «Перукар (перукар-модельєр)»

Теоретична підготовка
 - високий рівень знань – 6 %;
 - достатній рівень знань – 62 %;
 - середній рівень знань – 38 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

  Практична підготовка
 - високий рівень знань – 14 %;
 - достатній рівень знань – 53 %;
 - середній рівень знань – 33 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

3) група № 11 «Перукар (перукар-модельєр)»

 Теоретична підготовка
 - високий рівень знань – 20 %;
 - достатній рівень знань – 52 %;
 - середній рівень знань – 28 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

 Практична підготовка
 - високий рівень знань – 12 %;
 - достатній рівень знань – 60 %;
 - середній рівень знань – 28 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

всього за напрямком:

 Теоретична підготовка
 - високий рівень знань – 11 %;
 - достатній рівень знань – 75 %;
 - середній рівень знань – 14 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

  Практична підготовка
 - високий рівень знань – 13 %;
 - достатній рівень знань – 52 %;
 - середній рівень знань – 35 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

4. За галуззю «Промисловість»:
1) група № 9 «Електрогазозварник»

 Теоретична підготовка
 - високий рівень знань – 12 %;
 - достатній рівень знань – 44 %;
 - середній рівень знань – 44 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

 Практична підготовка
 - високий рівень знань – 18 %;
 - достатній рівень знань – 26 %;
 - середній рівень знань – 56 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

2) група № 33 «Електрогазозварник; слюсар із складання металевих конструкцій»

Теоретична підготовка
 - високий рівень знань – 0 %;
 - достатній рівень знань – 67 %;
 - середній рівень знань – 33 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

  Практична підготовка
 - високий рівень знань – 6 %;
 - достатній рівень знань – 56 %;
 - середній рівень знань – 38 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

всього за напрямком:

 Теоретична підготовка
 - високий рівень знань – 6 %;
 - достатній рівень знань – 66 %;
 - середній рівень знань – 38 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

  Практична підготовка
 - високий рівень знань – 12 %;
 - достатній рівень знань – 41 %;
 - середній рівень знань – 47 %;
 - початковий рівень знань – 0 %.

Аналіз рівня досягнень учнів показав, що в основному учні володіють достатнім рівнем знань, умінь та навичок з професії. Середній бал по училищу за І семестр 2021-2022 н.р. складає: з теоретичної підготовки – 6,5, з практичної – 7,2. Найвищий середній бал з теоретичної підготовки виявлено в групах - №11, 4/2,9 (7,4 б., 7,1 б., 7,0 б.)та практичної підготовки - в групах №4/1,4/2,11 (8,3 б.; 7,86 б.; 7,3 б.).
Разом з тим, найгірші результати з теоретичної підготовки продемонстрували учні групи №10, 20, 12 (5,7 б., 5.8 б., 6.17 б.) з практичної підготовки групи № 10, 20, 33 (6,1 б., 6,3 б.).
Великий відсоток розбіжності в знаннях та уміннях показали учні групи №22, 4/1, 14, 44.  Це свідчить про недостатню роботу майстрів в/н та/або викладачів спец предметів щодо виконання навчальної програми, недостатню роботу з неуспішністю, використання одноманітних та неефективних форм навчання, неузгодженості діяльності майстра в/н та викладача. В порівнянні з минулим ІІ семестром 2020-2021 н.р. – якість знань з загально-професійної, професійно-теоретичної підготовки  та з професійно-практичної підготовки – зменшилася на 0,8-2 б.
Суттєво впливає на якість знань учнів дистанційна форма навчання (в період карантину), про що свідчать показники аналізу минулого ІІ семестру.
Враховуючи вище викладене, з метою підвищення якості як професійно-теоретичної, так і професійно-практичної підготовки кваліфікованих робітників, активізації роботи циклових комісій, із вивчення стану підготовки з конкретних професій, розгляду цих питань на педагогічних радах, а також створення якісної системи проведення контрольних робіт та організації роботи педагогічних працівників і циклових комісій над усуненням виявлених недоліків:

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику директора з навчально-виробничої роботи Головко Г.О., методисту Печеній І.П.:
  • посилити контроль за систематичним аналізом успішності учнів (директорські контрольні роботи, зрізи знань, рівень навчальних досягнень за семестр, рік тощо);
  • удосконалити форми заходів щодо ліквідації прогалин знань учнів, усунення недоліків;
  • спланувати методи і форми роботи з учнями на період дистанційного навчання щодо підвищення ефективності засвоєння викладеного навчального матеріалу та контролю знань ;
  • посилити роботу щодо створення та систематичного поповнення бази даних різнорівневих тестових завдань із усіх теоретичних предметів (у розрізі кожної навчальної теми).
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виробничої роботи Головко Г.О. та методиста Печену І.П.
Много шаблонов Joomla на By Amestris D