Кошторис 2020Баланс на 1 квiтня 2020 року (Держава)Баланс на 1 квiтня 2020 року (Область)Звiт про надходження та використання коштiв загал ного фонду за 1 квартал 2020 року форма 2-мЗвiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги за 1 еквартал 2020 року (форма 4-1м)Звiт про надходження i використання коштiв отриманих за iншими джерелами власних надходжен за 1 квартал 2020 року (форма 4-2м)Звiт про фiнансовi резул тати за 1 квартал 2020 року (Держава)Звiт про фiнансовi резул тати за 1 квартал 2020 року (Область)Баланс на 01.07.2020 (область)Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2020 року (держава)Баланс на 01.07.2020(держава)Звіт про фінансові результати за перше півріччя 2020 року (область)Форма 2-м за перше півріччя 2020 рокуФорма 4-1м за перше півріччя 2020 рокуФорма 4-2 м за перше півріччя 2020 рокуБаланс на 01 жовтня 2020 року (Держава)Баланс на 01 жовтня 2020 року (Область)Звіт про фінансові результати за дев'ять місяців 2020 року (Держава)Звіт про надходження і використання коштів за іншими джерелами власних надходжень за дев'ять місяців 2020 року (форма №4-2м)Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги за дев'ять місяців 2020 року (форма№4-1м)Звіт про надходження та використання коштів загального фонду за дев'ять місяців 2020 року (Форма 2-м)Звіт про фінансові результати за дев'ять місяців 2020 року (Область)2dc
Баланс на 1 Сiчня 2020 року (форма №1-дс) ОбластьБаланс на 1 Сiчня 2020 року (форма №1-дс) ДержаваЗвiт про власний капiтал за 2019 рiк ДержаваЗвiт про власний капiтал за 2019 рiк ОбластьЗвiт про надходження i використання iнших надходжен спецiального фонду (форма_№4-3_м) за 2019 рiк ОбластьЗвiт про надходження i використання коштiв, отриманих за iншими джерелами власних надходжен (форма №4-2м) за 2019 рiк ОбластьЗвiт про надходження i використання коштiв, отриманих як плата за послуги (форма №4-1м) за 2019 рiк ОбластьЗвiт про надходження та використання коштiв загального фонду (форма №2м) за 2019 рiк ОбластьЗвiт про рух грошових коштiв за 2019 рiк (форма №3-дс) ДержаваЗвiт про рух грошових коштiв за 2019 рiк (форма №3-дс) ОбластьЗвiт про фiнансовi резуль тати за 2019 рiк (форма №2дс) ОбластьПримiтки до рiчної фiнансовоi звiтностi за 2019 рiк ДержаваПримiтки до рiчної фiнансовоi звiтностi за 2019 рiк Область
Много шаблонов Joomla на By Amestris D