ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Важливу роль у професійній підготовці учнів, розкритті  творчого потенціалу молоді, розвитку їх соціальної та життєвої компетенції, поступовому входженні у доросле, відповідальне життя, відіграє учнівське самоврядування.

На розвиток молодого покоління впливає чинник вибору між двома моделями життя: пасивного (коли за людину хтось робить вибір і приймає рішення) й активного (коли людина свідомо вирішує, як їй жити і діяти). Вибравши першу модель життя, молоді люди ростуть пасивними, а це втрати для суспільства загалом. Сучасному суспільству потрібні енергійні, ініціативні люди, які володіють якостями лідера, здатні організувати діяльність.

У нашому навчальному закладі молодь розвиває свій творчий потенціал в учнівському самоврядуванні. Його діяльність організована таким чином, що народжена ініціатива має форму ідей і прагнень, спроб діяти. Вона  розвивається, а не пригнічується дорослими. Учнівське самоврядування виконує функції внутрішньої самоорганізації учнів закладу. Виховний потенціал учнівського самоврядування  надзвичайно потужний: він вводить особистість у світ лідерства, формує соціальні можливості, розвиває самодіяльність та ініціативу дітей, забезпечує можливість самостійно приймати рішення, культивує в учнівської молоді позицію, за якої вона є господарем власних дій.

Основним документом, який регулює роботу Учнівського Самоврядування училища є Статут Учнівського Самоврядування, за яким:

 • Рада Учнівського Самоврядування ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» (далі Рада) – це громадське, самодіяльне, добровільне об’єднання учнів, які прагнуть творчої діяльності;
 • Рада – незалежна організація учнівської молоді;
 • діяльність Ради будується відповідно до Конституції України, Закону України «Про професійну технічну освіту», Закону України «Про позашкільну освіту», Закону України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», Статутом училища;
 • Рада є гарантом творчих спільних справ учнів;
 • Рада Учнівського Самоврядування є законодавчим та виконавчим органом Учнівського Самоврядування училища, який має активно сприяти згуртованості колективу, формуванню в учнів свідомого і відповідального ставлення до своїх прав і обов’язків, визначених Статутом училища, Положенням Учнівського Самоврядування;
 • Рада складається з представників усіх навчальних груп училища.

Окрім Статуту регулює роботою Учнівського самоврядування Регламент діяльності керівного органу Учнівського Самоврядування, відповідно до якого:

 • органом влади Учнівського Самоврядування училища є Рада Учнівського Самоврядування (далі Рада) та Творчі Комісії;
 • до Ради входять представники всіх навчальних груп по одному від кожної групи;
 • до компетенції Ради належить:
 • обрання представників учнів до Ради училища і їх усунення;
 • обрання шляхом таємного голосування Голови Ради, Заступника та Секретаря;
 • ухвалення Регламенту Самоврядування та інших внутрішніх правил і внесення необхідних змін і поправок;
 • обрання Виборчої комісії, яка проводить вибори до владних органів самоврядування;
 • затвердження звітів;
 • створення Творчих Комісій і призначення їх голів;
 • прийняття рішень з основних напрямків діяльності Самоврядування;
 • у зібраннях Ради (без права голосу) можуть брати участь Координатор Самоврядування, Заступник директора з НВР, соціальний педагог, практичний психолог, педагоги;
 • зібрання Ради відбуваються не рідше, ніж 1 раз на місяць. Зібрання Ради скликає і веде Голова Ради або уповноважена ним особа;
 • Рада протоколює усі свої засідання;
 • органи влади Самоврядування зобов’язані захищати права, честь і гідність окремих учнів та учнівських груп, а також за бажанням учня – представляти їх перед дирекцією училища і Педагогічною Радою;
 • на першому засіданні після виборів Рада Учнівського Самоврядування створює з числа своїх членів Виборчу комісію, яка організовує і проводить вибори до всіх органів влади Самоврядування;
 • структура Ради включає в себе п’ять Творчих Комісій:
 • Комісія дисципліни, порядку та правової культури;
 • Інформаційна комісія;
 • Комісія з проведення дозвілля;
 • Комісія зі спорту та здорового способу життя;
 • Комісія з питань екології та краєзнавства.

Радою Учнівського Самоврядування був розроблений план роботи, основою якого став річний план виховної роботи училища та план спільних дій між НМЦ ПТО у Сумській області та обласною радою лідерів учнівського самоврядування ПТНЗ.  Наш план охоплює усі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включав у себе календарні, традиційні училищні свята, конкурси, міські та обласні заходи.

Учнівське самоврядування серйозно підходить до проведення виховних заходів. Робота членів учнівського самоврядування завжди злагоджена, систематична, усі з відповідальністю ставляться до своїх обов’язків та сумлінно виконують свою роботу.

Учнівське самоврядування має велике значення. Учні набувають першого досвіду самоорганізації та співпраці, у них формується активна життєва позиція та світогляд, основою якого є загальнолюдські цінності. При цьому розвивається терпимість до різних ідей і точок зору, вміння слухати і чути, дивитися і бачити, спостерігати й аналізувати, систематизувати і робити правильні висновки. Під час засідань органів учнівського самоврядування учні набувають навичок відстоювати власну думку, не ображаючи опонентів, навичок співпраці з іншими людьми.

Головні вимоги успішного розвитку учнівського самоврядування:

 • зацікавленість у його розвитку адміністрації навчального закладу, педагогічного колективу та більшості учнів;
 • чіткий розподіл обов'язків з керівництва органами учнівського самоврядування;
 • нагородження, заохочення переможців через систему учнівського самоврядування;
 • спільна творча діяльність з педагогічним колективом.

 

Много шаблонов Joomla на By Amestris D